Uslugu nakon prodaje

Uslugu nakon prodaje

Garantni rok je 12 mjeseci od datuma prijema u rad. Pored toga, isporučujemo jednogodišnju garanciju i doživotno besplatno tehničko vođenje i obuku.

Jamčimo vrijeme održavanja ne više od 7 radnih dana i vrijeme odziva u roku od 3 sata.

Izrađujemo profil servisa instrumenata za naše klijente kako bi zabilježili uvjete servisiranja proizvoda i održavanja.

Nakon pokretanja usluge instrumenata, platićemo naknadne korake radi prikupljanja uslova usluge.