Digitalni senzor rezidualnog hlora

  • CS5530D Digitalni senzor rezidualnog hlora

    CS5530D Digitalni senzor rezidualnog hlora

    Elektroda na principu konstantnog napona koristi se za mjerenje zaostalog hlora ili hipohlorne kiseline u vodi.Metoda mjerenja konstantnog napona je održavanje stabilnog potencijala na mjernom kraju elektrode, a različite mjerene komponente proizvode različite intenzitete struje pod ovim potencijalom.Sastoji se od dvije platinaste elektrode i referentne elektrode za formiranje sistema za mjerenje mikrostruja.Zaostali hlor ili hipohlorna kiselina u uzorku vode koji teče kroz mjernu elektrodu će se potrošiti.Zbog toga se uzorak vode mora održavati da kontinuirano teče kroz mjernu elektrodu tokom mjerenja.