Digitalni senzor zaostalog klora

  • CS5530D Digital Residual Chlorine Sensor

    CS5530D Digitalni senzor zaostalog klora

    Elektroda s principom stalnog napona koristi se za mjerenje zaostalog hlora ili hlorovodonične kiseline u vodi. Metoda stalnog mjerenja napona je održavati stabilan potencijal na kraju mjerenja elektrode, a različite izmjerene komponente proizvode različite intenzitete struje pod tim potencijalom. Sastoji se od dvije platinske elektrode i referentne elektrode koje čine sistem za mjerenje mikrostruje. Potrošit će se zaostali klor ili hlorovodonična kiselina u uzorku vode koja teče kroz mjernu elektrodu. Zbog toga uzorak vode mora neprekidno teći kroz mjernu elektrodu tijekom mjerenja.